Schimbări fiscale care influențează piața imobiliară în anul 2023

Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 275/2015 privind Codul fiscal aduce o serie de schimbări de interes atât pentru persoanele care doresc să înstrăineze un bun imobil, cât și pentru cei care au încheiat sau urmează să încheie un contract de închiriere.

Începând cu 1 ianuarie 2023, plafonul de 450.000 lei a fost eliminat, iar orice tranzacție va fi impozitată de stat, indiferent de valoarea bunului, impozitul urmând a se stabili diferit în funcție de perioada în care vânzătorul a deținut imobilul în proprietate.

Până la începutul acestui an, persoanele care realizau venituri din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal aveau obligația de a achita un impozit pe venit determinat prin aplicarea unei cote de 3% asupra venitului impozabil.

Venitul impozabil se determina după următoarea formulă: valoarea tranzacției – 450.000 lei.

Astfel, până la aplicarea modificărilor aduse de O.G. nr. 16/2022,  vânzătorul trebuia să plătească cu titlu de impozit un procent de 3% calculat din ceea ce depășea suma de 450.000 de lei.

Începând cu anul 2023, plafonul neimpozabil de 450.000 lei a fost eliminat, iar regimul de impozitare a venitului din tranzacționare va fi influențat de perioada în care vânzătorul a deținut proprietatea imobiliară.

Potrivit noilor modificări, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:

  • 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • 1% pentru imobilele descrise anterior, deţinute o perioadă mai mare de 3 ani

Impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare se achită la notariat înainte de autentificarea actului.

Totodată, conform prevederile O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, redevine obligatorie înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal competent.

Astfel, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal (chirii) au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite anterior, în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii/ procedurii modificării acestuia, la organul fiscal competent.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 01 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

Înregistrarea contractelor de închiriere la organul fiscal competent era posibilă și până la 1 ianuarie 2023, fiind utilă pentru conferirea caracterului de titlu executoriu contractului. În acord cu dispozițiile art. 1798 din Codul civil, contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

Sursa: Ordonanța nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *